Nhận gia công và thiết kế vải bạt.

Chuyên gia công vải bạt chống cháy – thiết kế may nhà, lều chống cháy. Các loại vải bạt : Bạt xanh cam, Bạt Tapaulin, Bạt nhựa… Các loại Vải bạt chịu nhiệt , chống cháy Bôm gốm chịu nhiệt. … Continued