Vải Ballistic

Vải Ballistic Sản phẩm Vải Kevlar / Vải Ballistic Vải Ballistic, Vải Kevlar / Twaron Ballistic để làm áo khoác ...
Xem Chi Tiết

Sợi vải Aramid

SỢI VẢI ARAMID Sản phẩm miếng đệm vải 3 – D là một khái niệm mới được phát triển ...
Xem Chi Tiết

Vải UD Aramid

Vải UD Aramid Vải UD Aramid, vải UD Aramid Wovxxen đáp ứng cường độ chịu kéo tốt nhất . Code No ...
Xem Chi Tiết