Woven Rovings

Woven Rovings Woven Rovings (vải sợi thô dệt) là hai chiều được đan tréo với nhau trực tiếp. Woven Roving tương ...
Xem Chi Tiết

Surfacing Tissue

Surfacing Tissue Bề mặt mô chủ yếu được sử dụng trong các lớp bề mặt của sản phẩm FRP ...
Xem Chi Tiết

Direct Roving

Direct Roving Direct Roving được sản xuất trực tiếp một số lượng nhất định từ các sợi riêng lẻ từ các ...
Xem Chi Tiết

Sợi Thủy Tinh Chopped Strand Mats

Sợi Thủy Tinh Chopped Strand Mats Sợi thủy tinh Chopped Strand Mats là vải không dệt gồm những sợi xắt ...
Xem Chi Tiết

MULTI-AXIAL

Chuỗi đa trục Glass E kết hợp khâu thảm bao gồm hai hay nhiều lớp sợi thủy tinh. Một lớp ...
Xem Chi Tiết