Sợi vải Aramid

posted in: Vải Aramid | 0

SỢI VẢI ARAMID

Sản phẩm miếng đệm vải 3 – D là một khái niệm mới được phát triển . Các bề mặt vải được đan xen chặt chẻ để mỗi sợi được đan xen thẳng đứng với các bề mặt. Vì vậy , vải  3 – D có thể cung cấp sức chống chịu tốt lõi , độ bền hoàn hảo và vượt trội . Ngoài ra, không gian trống của việc xây dựng có thể được che phủ cung cấp hỗ trợ hiệp đồng với các cột thẳng đứng. Những sản phẩm có triển vọng sử dụng rộng rãi trong ô tô , chuyển động , hàng không , hàng hải , cối xay gió , xây dựng và các ngành công nghiệp khác.

Code No.StyleWidthDensity

(25m/m)

Thick

ness

WeightRoll lengthRe-mark
m/mWarpFillm/mg/m2M
YC-9010Plain102017170.25235100/
YC-9012Twill102017170.25235100/
YC-9013Plain102012.512.50.16170100/
YC-9602Twill102013130.2170100/

Chúng tôi rất tự hào giới thiệu đó đặc tính nổi trội của vải Aramid, với các tỷ lệ tải cao nhất của bất kỳ sản phẩm cạnh tranh (ví dụ lớp ít hơn là cần thiết so với các sản phẩm tương tự , trong ví dụ áo khoác chống đạn )  vải Aramid chống đạn ổn định nhiệt , và có sẵn trong cả vải cho quần áo bảo hộ và cho công tác tổng hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm mới này.

Code No.StyleWidthDensity

(25m/m)

Thick

ness

WeightRoll

length

Re-mark
m/mWarpFillm/mg/m2M
YC-9010Plain102017170.23235100Twaron 2200 HM /

1610 D

YC-9014Plain102014140.16123100Twaron 1000 / 2040 BallisYCc /

1100 D

YC-9020Plain102013130.4360100Twaron 2200 HM /

3320 D

YC-9917Plain127017170.4946050T-750 / Twaron 1000/

3360 D

YC-9920Plain127017170.45460100Twaron 2200 HM /

3320 D

YC-9922Plain1020

1270

22220.3200100TC-714 /

Twaron 1000 2040 BallisYCc

YC-99736Basket 2×21270

1500

1271270.49410100Twaron Type 2000,1680D

Vải màu Aramid

Trước đây , sợi Aramid chỉ có sẵn trong các  màu vàng, hoặc màu vàng / đen kết hợp carbon. Để thúc đẩy sự phát triển và cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng và các nhà thiết kế , YC đã làm việc rất cật lực để phát triển và tạo ra sản phẩm vải Aramid đa dạng các màu sắc và kết hợp các màu sắc khác lạ. Hiện nay vải YC Aramid  không chỉ thực hiện  mà  hoàn hảo đến mức khó tin , cho bạn nhiều lựa chọn hơn nguồn cảm hứng cho các sản phẩm và các dự án hiện tại hoặc tương lai của bạn . Vui lòng gửi email hoặc gọi để biết cụ thể hơn liên quan đến vải màu YC Aramid.

Code No.StyleWidthDensity

(25m/m)

Thick

ness

WeightRoll

length

Re-mark
m/mWarpFillm/mg/m2M
YC-3401 KH type102013130.2200100Black +Yellow
YC-9010-4Plain102017170.25235100Black+Yellow
YC-9142Plain102013130.2175100Black+Yellow
YC-9143Plain102013130.2175100Black+Blue
YC-9143-1Plain102013130.2175100Black+Pale Blue
YC-9144Plain102013130.2175100Black+Black
YC-9145Plain102013130.2175100Black+Green
YC-9146Plain102013130.2175100Black+Orange
YC-9147Plain102013130.2175100Black+Red
YC-9242Plain102013130.2175100Black+Yellow+Black
YC-9243Plain102013130.2175100Black+Blue+Black
YC-9243-1Plain102013130.2175100Black+Pale Blue+Black
YC-9245Plain102013130.2175100Black+Green+Black
YC-9246Plain102013130.2175100Black+Orange+Black
YC-9247Plain102013130.2175100Black+Red+Black
YC-9331Plain102013130.2175100Black+3Black+Yellow
YC-9603Twill102013130.19190100Yellow/Blue
YC-9603-1Twill102013130.19190100Yellow/Pale Blue
YC-9604Twill102013130.19190100Yellow/Black
YC-9605Twill102013130.19190100Yellow/Green
YC-9606Twill102013130.19190100Yellow/Orange
YC-9607Twill102013130.19190100Yellow/Red
YC-9623Twill102013130.165170100Yellow/Blue
YC-9627Twill102013130.165170100Yellow/Red
YC-9642Twill102013130.2175100Black+Yellow
YC-9643Twill102013130.2175100Black+Blue
YC-9643-1Twill102013130.2175100Black+Pale Blue
YC-9644Twill102013130.2175100Black+Black
YC-9645Twill102013130.2175100Black+Green
YC-9646Twill102013130.2175100Black+Orange
YC-9647Twill102013130.2175100Black+Red

Màu Aramid trong thiết kế dệt thoi đặc biệt

Đặc biệt thiết kế dệt thoi, mà kiểu dệt cho thấy sự kết hợp màu sắc khác nhau , nếu bạn đang tìm kiếm sự khác biệt, đây là sự lựa chọn tốt nhất của bạn

Code No.StyleWidthDensity

(25m/m)

Thick

ness

WeightRoll

length

Re-mark
m/mWarpFillm/mg/m2M
YC-93126-AK3×1 Twill102017170.28228100Aramid base, Black x Yellow x Orange
YC-93133-VK3×1 Twill102017170.28228100Black x Blue, Two sides design
YC-93134-KC3×1 Twill102017170.28228100Black x Blue, Two sides design
YC-93134-VC3×1 Twill102017170.28228100Black x Blue, Two sides design
YC-93144-KC3×1 Twill102017170.28228100Black, Two sides design
YC-93154-AB3×1 Twill102017170.28228100Black x Green, Two sides design
YC-93154-AC3×1 Twill102017170.28228100Black x Green, Two sides design
YC-93166-KR3×1 Twill102017170.28228100Black x Orange x Orange, Two sides desig
YC-93174-KC3×1 Twill102017170.2822817Black x Red, Two sides design
YC-93176-K3×1 Twill102017170.28228100Black x Red x Orange, Two sides design